Home

De gemeenschapsraad

Op 30 NOVEMBER jl is de jaarvergadering gehouden – Klik hier voor meer info

De Gemeenschapsraad wil door het nemen van initiatieven en het ondernemen van activiteiten bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp is voor jong en oud. Een dorp waar we prettig kunnen samenwonen en leven, met goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en recreatie. Een dorp met een actieve sociale gemeenschap van bewoners die zich betrokken voelen bij elkaar en die zich samen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren.

Samenwerken

De Gemeenschapsraad Neede is een vereniging. Ondertussen zijn ongeveer 37 Needse verenigingen, stichtingen, instellingen en buurten lid. Ook de organisatie waarvan U lid bent behoort wellicht tot onze leden en anders zou ze dat eigenlijk moeten worden. Want in samenwerking kunnen we meer betekenen voor elkaar en voor Neede dan ieder afzonderlijk. En hoe beter het met Neede gaat, hoe beter het gaat met al die organisaties.

Wij werken samen met iedereen die een bijdrage kan leveren aan deze doelstelling. Met onder anderen de gemeente, Betula, ProWonen en de Ondernemingsvereniging Neede. Op provinciaal niveau is de gemeenschapsraad lid van de Vereniging van Kleine Kernen Gelderland waar ervaringen met anderen worden gedeeld over de mogelijkheden om inhoud en vorm te geven aan onze ambities.

Neede – dorp van de toekomst

Ook enthousiast geworden over de kansen voor Neede om krimp te begeleiden. Lees hier alle informatie en help mee!