Nieuwe ontwikkeling omtrent Huize de Kamp

De nieuwe ontwikkelingen omtrent Huize de Kamp geven volgens de presentatie van de aspirant-koper prachtige mogelijkheden voor de toekomst. De vestiging van de uitgeverij in de Havezate geeft de nodige werkgelegenheid en de later gerenoveerde boerderij biedt een prachtige ruimte voor workshops, instructie- en presentatie-bijeenkomsten in de wereld van de beauty.
Als de werkelijkheid zo verloopt zoals de plannen zijn gepresenteerd, zou dit gebeuren Neede nog wel eens extra op de kaart kunnen zetten.
Bovendien krijgen we op niet al te lange termijn een prachtig gerenoveerd en gerestaureerd ensemble, Huize de Kamp, waar de gehele gemeenschap van kan genieten.
Ook de werkgelegenheid en de Needse zakenwereld zullen er hun profijt van hebben.

Een ontwikkeling waar heel Neede blij mee moet zijn.
Laten we hopen dat het tenminste slaagt.
Want als dat niet zo is, zou dat een ramp betekenen voor Neede. Je mag er niet aan denken dat we andermaal voor een situatie komen te staan dat de panden weer leeg komen en door anti-kraak weer worden bewoond; een extra belasting voor de gemeenschap, die we absoluut niet willen.

De vraag is nu of het Gemeentebestuur van Berkelland voldoende onderzoek heeft gedaan om dit risico zoveel mogelijk uit te sluiten.
Op een aantal kritieke punten hebben wij zo onze bedenkingen, gelet op de uitlatingen van de aspirant-koper en het gemeentebestuur c.q. ambtenaren.

1. Omtrent de kosten van de renovatie en restauratie alsmede de verplichting daartoe en de mate waarin. Uit ervaring weten wij waarover het gaat.
Het lijkt ons dan ook vanzelfsprekend hieromtrent een gedegen onderzoek te doen naar de financiële gegoedheid van de ondernemer/koper.
De financiële onderbouwing kan niet anders zijn gestoeld dan op toekomstverwachtingen, daar de onderneming in die zin nog niet over een verleden kan spreken, omdat de KvK-inschrijving slechts driekwart jaar oud is.

Het College stelt dat er onderzoek is gedaan, maar bij navraag bij de betreffende afdeling stelt men dat uitsluitend aan de koper is gevraagd of hij een en ander zou kunnen betalen en deze vraag was met ja beantwoord…….Is dit een onderzoek?
Mocht dit de waarheid zijn, wat we ons niet kunnen voorstellen, dan vragen we ons af waar we mee bezig zijn.

2. De Gemeente biedt de koper 70 parkeerplaatsen aan bij de ingang van het ensemble.
Uit ervaringen weten we dat over parkeerplaatsen in deze omgeving in het verleden veel te doen is geweest. Er ligt een startdocument van 10 oktober 2007 van de Gemeente Berkelland, waarin de beperkingen ten aanzien van parkeerplaatsen duidelijk zijn omschreven, onder meer ten aanzien van archeologische aspecten en naar aanleiding van de visie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Schijnbaar wordt hier klakkeloos aan voorbijgegaan, daar aspirant-koper van geen enkel bezwaar op de hoogte is.

3. Koper zegt er de voorkeur aan te geven zo spoedig mogelijk het ensemble te betrekken.
Voor bewoning, de bovenverdieping alvast bewoonbaar te maken en in te richten met onder andere keuken en badkamer met de nodige bouwkundige aanpassingen. En beneden enige ruimten in te richten als kantoor voor de uitgeverij. Daarbij kan men dan alvast medewerkers uit deze omgeving aantrekken.
Bovendien zou men dan ook al met de renovatie en restauratie kunnen starten en de trouwzaal op orde maken.
Dit alles in afwachting van de goedkeuring van de bestemmingsplanwijziging om verdere exploitatie mogelijk te maken in de toekomst.
Het lijkt erop dat de Gemeente dit plan ondersteunt.

Maar nu vragen wij ons af wat er gebeurt als het bewuste bestemmingsplan niet rond komt of als ondertussen blijkt dat de exploitatie niet haalbaar is en de koper van zijn ambitieuze plannen moet afzien.
Dit proces kan immers jaren duren voordat er duidelijkheid is.
Koper zegt, dan niet verder te gaan met zijn plannen en dan af te zien van definitieve koop.
Maar er is dan al behoorlijk geïnvesteerd in het gebouw…….Schadevergoeding?

Dit zijn slechts enige, niet onbelangrijke, aspecten in deze toekomstige transactie, waarover wij geen duidelijkheid hebben gekregen en waarover wij ons zorgen maken.
Het lijkt ons belangrijk om Neede te behoeden voor een nieuw debacle met Huize de Kamp, waarvoor de gemeenschap eventueel weer moet opdraaien.
De Gemeente tracht kost wat het kost deze actie in eerste instantie te laten slagen, omdat men na de hele voorgeschiedenis geen andere keus heeft, maar men stapt ons inziens nu te gemakkelijk over een aantal belangrijke punten heen.

U zou dit verhaal kunnen uitleggen als het misgunnen van het succes van de koper, maar het tegendeel is waar. Wij willen de koper behoeden voor een mislukking en zouden hem wel willen helpen om er een succes van te maken, maar we moeten wel reëel bezig blijven.
Als dit plan wordt doorgezet, dan moet het slagen, anders lijdt de koper, maar ook Neede weer verlies……Daarom is voorzichtigheid geboden!

STICHTING HUIZE DE KAMP
Wim Winkeldermaat

Geplaatst op 21 januari, 2011. Onderwerp: Algemeen.