Huize de Kamp

In de gisteravond gehouden gemeenteraadsvergadering heeft een meerderheid van de raad B&W om meer informatie verzocht inzake o.m. de financiële draagkracht van de vof Neconet, potentieel erfpachtnemer. Dit om alle verplichtingen uit de voorliggende tijdelijke én de langlopende erfpachtovereenkomst waar te kunnen maken, zodat er een duurzame overeenkomst kan worden gesloten zonder risico’s voor de gemeente/gemeenschap.

Gegevens worden op korte termijn verstrekt, zodat het proces zo min mogelijk wordt vertraagd.

Ook moet het realiseren van de geplande 70 parkeerplaatsen corresponderen met de eisen ten aanzien van archeologische aspecten en de visie van de Stichting Landschapsbeheer.

Stichting Huize de Kamp

Geplaatst op 26 februari, 2011. Onderwerp: Algemeen.