Als jij de situatie niet bepaalt, bepaalt de situatie jou

Heeft u de brief en de folder van de gemeente en de gemeenschapsraad al bekeken?
De gemeente doet van alles, de gemeenschapsraad, de ondernemersvereniging en niet te vergeten de taskforce of eenvoudiger een werkgroep.
Zij bepalen de prioriteiten, zij bepalen straks in sterke mate de situatie.
Wat vind u als inwoner eigenlijk. Op welke wijze wilt u betrokken zijn bij besluitvorming over al deze zaken? Bij welke projecten wilt en kunt u uw bijdrage leveren? Hoe laat u uw stem horen?

Alle eerder ingediende ideeën door inwoners van Neede staan in een projectenlijst. Eigenlijk een lijst van ideeën, op basis waarvan projecten kunnen worden gestart. Maar dan moeten er wel mensen zijn die daar samen werk van willen maken.

Kijk dus op http://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur_en_beleid/Projecten/NeedeVIP
en neem contact met ons op als u zich ergens voor in wilt zetten. Wij kunnen u misschien verder helpen of mensen die hetzelfde willen bij elkaar brengen. Doen dus!

Geplaatst op 13 juli, 2011. Onderwerp: Algemeen.