Kievietsplein

Een bewoner van het Kievietsplein kwam met de idee om te kijken naar de mogelijkheden met het grasveld midden in de buurt. Het plaatsen van bijvoorbeeld speelvoorzieningen zou een mogelijkheid zijn.

Al gauw bleek dat de andere bewoners vonden dat juist dat grasveld zo moest blijven. Er vinden allerlei activiteiten op plaats. Daarbij komt dat er al een speeltuintje is.

Er werd een avond belegd met de buurt. De deelnemers waren op 1 na koophuisbewoners.

Er werd uitgebreid gediscussieerd onder begeleiding van Wim Staargaard en Nico Niessen van de GRN.

Al pratende kwamen er andere zaken op tafel die voor de buurt van belang zijn. Zo is het (groen)onderhoud van de speeltuin verwaarloosd. Beloften door de gemeente gedaan zijn nooit waargemaakt. Er zijn parkeerproblemen.

Op het einde van de avond zijn er afspraken gemaakt:

  • een werkgroep (ter plekke gevormd) zal verder inventariseren wat er in de buurt speelt en om een oplossing vraagt
  • de werkgroep zal daarbij de niet-aanwezigen op de avond zoveel mogelijk betrekken
  • een afvaardiging van de buurt zal met de gemeente gaan praten op welke wijze samen met de gemeente aan de knelpunten kan worden gewerkt
  • waar nodig zal de werkgroep daarbij ondersteuning krijgen van Wim Staargaard
  • in september komt de werkgroep bij elkaar met Wim Staargaard
Geplaatst op 9 augustus, 2011. Onderwerp: Activiteiten.