Kievitsplein: voortgang eind september 2011

Voortgang eind september 2011

De in de eerste vergadering gevormde werkgroep heeft besloten de samenstelling van de werkgroep opnieuw na te gaan door de totale buurt hierin te betrekken.
Er zijn een aantal belangrijke knelpunten in de wijk aan de orde geweest, waarbij het van belang is met de gemeente te overleggen, c.q. te onderhandelen om tot goede oplossingen te komen.
Een afvaardiging van de werkgroep zal hierover in contact treden met de gemeente.

Geplaatst op 1 oktober, 2011. Onderwerp: Activiteiten.