Informatie over ontwikkelingen centrum Neede op 1 december 2011

De Gemeente Berkelland organiseert op 1 december een avond waar de voortgang van het centrumplan van Neede zal worden toegelicht. Wellicht zullen ook andere onderwerpen de revue passeren.

Centrum Neede

Een voorbereidend gesprek over de inhoud en de vormgeving van deze avond zal plaatsvinden op 17 november. Hieraan zullen naast de Gemeente en de Gemeenschapsraad Neede tevens de Taskforce Neede en de Ondernemersvereniging Neede deelnemen.

Wij verwachten dat er deze avond meer duidelijkheid komt over de stand van zaken en de planning. We begrijpen dat er in de ontwikkeling een aantal complicerende factoren zitten.

Het centrumplan is een hot-item in de plannen van Neede zoals verwoord in ‘Een blik op Neede 2020’. Zoals bekend heeft de Gemeenschapsraad er steeds op aangedrongen eindelijk eens meer duidelijkheid te geven over de voortgang (zie ook eerdere nieuwsberichten van de Gemeenschapsraad).

Het is van belang dat de Gemeente daarbij aangeeft welke ruimte er nog is voor de burgers en belanghebbenden om invloed uit te kunnen oefenen op deze centrumontwikkeling.

Een goed centrum is het gezicht van Neede.

U hoort na 17 november meer van ons over deze avond, maar noteert u alvast 1 december.

Geplaatst op 6 oktober, 2011. Onderwerp: Algemeen.