Van de bestuurstafel 28 september

Hilda Koops en Nico Niessen zullen samen met de gemeente een bezoek brengen aan Peel en Maas. Een gemeente met vele kernen waar op eigen wijze succesvol aan burgerparticipatie en zelfsturing van bewoners wordt gedaan.

Ben Wilbrink heeft een gesprek gevoerd met wethouder Han Boer. De gemeente zal een avond organiseren over belangrijke punten uit de VIP. In ieder geval over het centrumplein.

Het project Kievietsplein loopt. Er wordt een werkgroep Kievietsplein gevormd.

Er wordt samen met jongeren en de jongerenwerker van BETULA gekeken naar een jeugdhonk.

Wim Staargaard heeft een gesprek gehad met PRO WONEN over starterswoningen. Er komt een regionaal woonwensenonderzoek. Er zal een vervolggesprek plaats vinden met PRO WONEN, de jongerenwerker van Betula en een vertegenwoordiging van het JONGERENPLATFORM.

Wim Staargaard heeft een gesprek gehad met de gemeente over het beleid betreffende het groenonderhoud en de betrokkenheid van de omwonenden daarbij.

Het gemeenschapscafé wordt van 27 oktober verschoven naar 10 november.

Nico Niessen is samen met Wim Staargaard naar een bijeenkomst “Krimp in zicht” geweest.

Wilt u meer informatie over de besproken activiteiten neem dan contact met ons op via de mail: info@gemeenschapsraadneede.nl

Geplaatst op 1 november, 2011. Onderwerp: Algemeen.