De KNIP

De bekende KNIP in de Oudestraat is weer volop in de belangstelling. Volgens een aantal mensen moet deze KNIP weg. Hoe het vervolgens verder moet, daarover verschillen de meningen.

Tijdens het GEMEENSCHAPSCAFE op 10 november werd het probleem aangekaart door enkele ondernemers waarvan de winkel zich bevindt tussen het oude stadhuis en de KNIP. Er is daarover aan hun tafeltje uitgebreid gepraat. Op 17 november is het probleem naar voren gebracht door vertegenwoordigers van De Gemeenschapsraad, tijdens een bijeenkomst van de Gemeente, de OVN, de Taskforce en de Gemeenschapsraad.

Op 1 december heeft een evaluatiebijeenkomst over de stand van zaken van de VIP plaatsgevonden. De Gemeente heeft daarin gemeld dat de Gemeenschapsraad een brief zal krijgen met een verzoek om over deze kwestie een advies te verstrekken aan de Gemeente. Op 14 december heeft de Gemeenschapsraad deze brief van de gemeente ontvangen. De Gemeenschapsraad zal zich op 10 januari over deze brief beraden.

Geplaatst op 20 december, 2011. Onderwerp: Activiteiten.