Algemene ledenvergadering Gemeenschapsraad

Op de avond van 15 mei houdt de Gemeenschapsraad weer haar jaarlijkse Algemene LedenVergadering. Wij nodigen daar graag onze leden voor uit, maar ook elke inwoner van Neede.

In de week van 7 mei vindt u op deze site:
– de notulen van de vorige Algemene LedenVergadering
– het jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar
– de agenda van de vergadering

Wij zijn op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden. Zoals eerder bericht moest Eric Bomer wegens gezondheidsredenen de Gemeenschapsraad verlaten. Voor Nico Niessen en Hilda Koops zat de zittingsperiode volgens het rooster van aftreden erop. Zij stellen zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode.

Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in het bestuur, of weet u iemand die wij zouden kunnen benaderen, stuur dan een e-mail naar: info@gemeenschapsraadneede.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Geplaatst op 20 april, 2012. Onderwerp: Activiteiten, Algemeen.