Nog een keer Algemene ledenvergadering Gemeenschapsraad

Op 20 april hebben we de de Algemene ledenvergadering aangekondigd. Deze vindt plaats op 15 mei om 20.00 uur in “de Oale Smederieje”, Borculoseweg 4 in Neede.

Nogmaal willen we hier vermelden dat we het zeer op prijs stellen dat naast de leden ook andere inwoners van Neede deze jaarvergadering bezoeken. Het is de kans om vragen te stellen naar aanleiding van het jaarverslag over 2011 en onze plannen te horen voor 2012 en verder.

Ook zoeken we nieuwe bestuursleden. Wilt u actief een zinvolle bijdrage leveren aan de bevordering van de (toekomstige) leefbaarheid van ons dorp, meldt u dan als kandidaatbestuurslid. Dat kan door een mail naar: info@gemeenschapsraadneede.nl

Bijgaand vindt u:
– de notulen van de jaarvergadering van 2011 (over 2010)
– het jaarverslag van de jaarvergadering van 2012 (over 2011)
– de agenda voor de jaarvergadering van 2012

  Ledenvergaderig 2011-04-19 verslag

  Jaarverslag 2011

  Ledenvergadering 2012-05-15 agenda

Geplaatst op 7 mei, 2012. Onderwerp: Activiteiten, Algemeen.