Verslag van gesprek tussen gemeente en GRN

Onlangs hebben enkele bestuursleden van de Gemeenschapsraad Neede een constructief gesprek gehad met wethouder Han Boer en contactambtenaren voor Neede.

Hoofdzakelijk is aan de orde geweest de samenwerking en informatie vanuit de gemeente te verbeteren met als leidraad het convenant. Burgerparticipatie en zelfregie van de burgers, ook met betrekking tot de projecten uit Neede VIP, door de gemeenschapsraad te faciliteren.

De voortgang met betrekking tot financiering voor vernieuwing van het centrum is besproken.

In het gesprek is ook de mogelijkheid aan de orde geweest om in het winkelerf Oudestraat éénrichtingsverkeer van noord naar zuid toe te staan.

Geplaatst op 6 juni, 2012. Onderwerp: Algemeen.