Stand van zaken project realisatie hospice (projectnummer 65)

Een hospice is een fysieke voorziening die veelal leunt aan een verpleeghuis of woon-zorgcentrum voor mensen die terminaal zijn en voor wie thuisverzorging onmogelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval als de situatie dit niet toelaat of als de familie overbelast raakt. Er kan dan een indicatie voor verblijf in een hospice afgegeven worden. De kwaliteit van de zorg en aandacht is hier dan het meest gewaarborgd. De inzet van vrijwilligers maakt een hospice mogelijk en haalbaar. Het motto is ‘vrijwillig waar het kan en professioneel als het moet’. Professionals en vrijwilligers werken nauw samen.  Is thuisverzorging wel mogelijk dan kunnen vrijwilligers van de organisatie waar de hospice onder valt in de thuissituatie ingezet worden.

Een inwoner bracht de wens naar voren een hospice in Neede te realiseren. Niet alleen voor de inwoners uit Neede maar met een groter werkgebied. Nu moeten mensen uit Neede 25 km afleggen naar de dichtstbijzijnde hospice (Winterswijk of Enschede).

Hospices hebben het echter niet makkelijk in hun bestaan en het werkgebied moet van een bepaalde omvang zijn. Een hospice in Neede concurreert dan met de huidige hospices.

Aan de andere kant ontwikkelt de thuiszorg zich voortdurend. Als er een indicatie is voor terminale zorg kan er al veel zorg in de thuissituatie ingezet worden (24-uurszorg). De samenwerking met vrijwilligers blijft, naast betrokken familieleden en mantelzorgers van de cliënt,  van grote waarde. Ook komen er meer zorgaanbieders die zich specialiseren in de terminale zorgverlening.

Een van de grotere aanbieders in deze regio doet onderzoek naar een verdere ontmanteling van hun verpleeghuizen. Deze vrijkomende capaciteit zou, als dit wordt doorgevoerd,  verdeeld worden over het gebied waarin zij werkt om kleinschalige woonprojecten te versterken en/of uit te breiden en zorg waar behoefte aan is dichter bij de burger te brengen. Deze ontwikkeling zal gunstig zijn voor de mogelijkheden van verzorging van terminale cliënten in of dicht bij huis.

De conclusie is dat een hospice gesitueerd in Neede niet voor de hand ligt en dat de ontwikkelingen – en dat lijkt vreemd in een tijd van bezuiniging op bezuiniging – tot meer mogelijkheden van verzorging van terminale cliënten leidt in de thuissituatie of dicht bij huis. De gemeenschapsraad laat het bij deze conclusie en blijft de geschetste ontwikkelingen op de voet volgen.

Is na het lezen uw belangstelling gewekt om u voor dit specifieke en waardevolle vrijwilligerswerk in te willen zetten? U kunt zich dan wenden tot Stichting Hospicegroep ‘De Lelie’, afdeling VPTZ. Telefoon: 0543 – 52 11 11.

Geplaatst op 20 juli, 2012. Onderwerp: Activiteiten.