Wilt u weer kinderactiviteiten in Neede?

Tijdens NeedeVIP werd de behoefte aan een groter aanbod van kinderactiviteiten (projectnummer 29 van de VIP-Lijst) naar voren gebracht. De betreffende indiener heeft inmiddels geen (eigen)belang meer bij het ingebracht idee en wilde zich niet meer hiervoor sterk maken.  Ondertussen is het ook zo dat het Kinderwerk in ’t Bastion onder begeleiding van een medewerker van Betula beëindigd is vanwege het stellen van andere prioriteiten door de bezuiniging op het sociaal cultureel werk.

De gemeenschapsraad wil ondanks het bovenstaande zich toch inspannen om te kijken of er in de Needse gemeenschap behoefte is aan activiteiten voor de Needse kinderen, met name tijdens de schoolvakanties.

Als dat het geval is moeten er voldoende inwoners zijn die, zoals in Noordijk en Rekken, met elkaar samenwerken en de organisatie op zich willen nemen.
Deze inwoners kunnen een beroep doen op Wim Staargaard van Betula die hen kan begeleiden tot het moment dat zij zelfstandig verder kunnen.

Als dorpscontactpersoon zal hij na de zomervakantie de behoefte peilen en peilen of er inwoners bereid zijn deel te nemen aan een werkgroep ‘kinderactiviteiten’.

Hij richt zich daarvoor op de basisscholen die aan het begin van het nieuwe schooljaar benaderd worden.

Als u na het lezen van dit project behoefte heeft te reageren en/of belangstelling heeft met anderen kinderactiviteiten te organiseren, neem dan contact op Wim Staargaard. Telefoon: 0545 – 46 99 88 of w.staargaard@betulawelzijn.nl

Geplaatst op 20 juli, 2012. Onderwerp: Algemeen.