Onderwijsplein in Neede: 1e leerling schooljaar 2015-2016

De gemeente heeft (opnieuw) gesprekken gevoerd met besturen van het voortgezet onderwijs in de gemeente Berkelland over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (ROP). Een plan dat inspeelt op demografische ontwikkelingen, de verschuiving wat betreft de schoolkeuze van jongeren van technisch naar algemeen vormend onderwijs en de grote maatschappelijk behoefte aan technisch personeel in de regio.

Concreet gaat het om een samenwerking tussen scholen voor beroepsonderwijs in de vorm van clustering van de bovenbouw van het VMBO. Dit om leerlijnen in stand te houden en beter te kunnen inspelen op vraag uit de markt. Hiervoor is een gebouw noodzakelijk: het Onderwijsplein Neede. Dat wordt een plek die goed aansluit bij het bedrijfsleven en ook op de infrastructuur van het openbaar vervoer en fietspaden. En het liefst een plek waar een bedrijfslocatie wordt omgezet in een onderwijslocatie. Er bestaat immers de regionale wens van bestuurders om tot minder vierkante meters bedrijventerreinen in de regio te komen. De planning voor het Onderwijsplein loopt van 2012-2017. De gemeente is blij met de positieve houding van de Provincie ten opzichte van de plannen. Er is zelfs al een subsidie van 2.5 miljoen toegezegd. Volgend jaar zal het gemeentelijk budget de raad passeren. Onderwijsinstellingen en de gemeente hebben voortdurend overleg en ook industriƫle kringen en ondernemersplatforms worden bij de ontwikkelingen betrokken. Het onderwijsplein komt gefaseerd tot stand. Volgend jaar moeten plannen verder worden uitgewerkt en geaccordeerd door de diverse partijen. Het jaar erop start volgens plan de transformatie van een bedrijfslocatie in een onderwijsplein. Medio 2015 is de oplevering van het onderwijsplein zodat het jaar erop het schooljaar 2015-2016 kan beginnen. Tenminste, als alles volgens plan verloopt. Als locatie is vooral het bedrijventerrein Wheemergaarden in beeld.

Geplaatst op 16 januari, 2013. Onderwerp: Algemeen.