Inloopavond N315 op 20 november a.s.

N315

Voor het gedeelte tussen rotonde Groenloseweg (N319) en de aansluiting van de GJ Rutgersweg in Neede zijn er in 2015 onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden gepland. Voor het gedeelte Rondweg Neede (N315) en Haaksbergseweg (N315) is de provincie tot eind november 2014 bezig om het wegvak te verkennen.
In de verkenningsfase van de weg wordt het tracé op verschillende maniere n bekeken. Zo wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de N18 en de ontwikkelingen van Friesland Campina op de N315. Deze effecten hebben mogelijk gevolgen voor aanpassingen aan de N315. Voor de Rondweg Neede wordt bekeken of het aantal aansluitingen van zijwegen kan worden verminderd en de weg kan worden verbreed. Voor de Haaksbergseweg wordt bekeken of de huidige weg de toename van het verkeer, onder andere ten gevolge van het verminderen van het aantal aansluitingen op de N18, kan verwerken.

Planning
De verkenning van het wegvak tussen de Groenloseweg (N319) en de GJ Rutgersweg in Neede is in december 2013 afgerond. Op dit moment start de voorbereiding van de werkzaamheden met daarbij de eve ntuele grondverwerving. De gemeente Berkelland zal de bestemmingsplanwijzigingen op zich nemen. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2015. Onderaan deze pagina vindt u de definitieve ontwerpen (zie Documenten). De verkenning van de Rondweg Neede en Haaksbergseweg wordt in november 2014 afgerond.

Inloopbijeenkomst
Op 20 november 2014 vindt er een informatiebijeenkomst plaats. De uitkomsten van de verkenning ov er de Rondweg en Haaksbergseweg ter hoogte van Neede en de mogelijke oplossingsrichtingen worden dan gepresenteerd. De bijeenkomst bestaat uit een algemeen gedeelte van 19.30 uur tot 20.15 uur en een inloopgedeelte vanaf 20.30 uur waar de voorkeursoplossingsrichtingen te zien zijn. De avond duurt tot 21.30 uur, locatie is Partycentrum ‘t Haantje, Borculoseweg 111 in Neede.
Tijdens en na de bijeenkomsten kunnen belangstellenden reageren op de plannen via een reactieformulier. De reacties worden vervolgens schriftelijk in een reactienota beantwoord.
Robuuste Investeringsimpuls
Voor het gr oot onderhoud aan deze weg worden extra werkzaamheden uitgevoerd met een bijdrage uit de Robuuste Investeringsimpuls. De Robuuste Investeringsimpuls is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland. Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd drie tot vierduizend mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens tweeduizend leerwerktrajecten voor jongeren.

Meer informatie
Provincieloket
Telefoon: (026) 359 99 99
E-mail: provincieloket@gelderland.nl

Geplaatst op 6 november, 2014. Onderwerp: Algemeen.