Veur mekare, met mekare

Wat kunnen wij voor je betekenen?

De Gemeenschapsraad wil door het nemen van initiatieven en het ondernemen van activiteiten, bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp is voor jong en oud. Een dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven, met goede voorzieningen voor welzijn, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en recreatie. Een dorp met een actieve sociale gemeenschap van bewoners, die zich betrokken voelen bij elkaar en die zich samen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren.

Samenwerken

De Gemeenschapsraad Neede is een initiatief van Needse burgers na het ontstaan van de gemeente Berkelland in 2005. De GRN is een vereniging waar ondertussen ongeveer 35 Needse verenigingen, stichtingen, instellingen en buurten lid van zijn. Ook een organisatie, instelling of vereniging waarvan jij lid bent behoort wellicht tot onze leden. Mocht dit nog niet zo zijn dan adviseren wij zeer zeker om lid te worden. Want met samenwerking kunnen wij meer voor Neede en elkaar betekenen dan een ieder afzonderlijk. Hoe beter het met Neede gaat, hoe beter het gaat met alle organisaties, instellingen en verenigingen. En natuurlijk vice-versa.

Om deze doelstelling te bereiken werken wij graag met een ieder samen die hieraan een bijdrage kan leveren. Dit betekent dat wij ook constant opzoek zijn naar nieuwe leden en of partners.

Wij hebben o.a. een actieve samenwerking met de gemeente Berkelland, Ondernemers Vereniging Neede, Toeristisch informatie Punt Neede en Pro Wonen. Daarnaast is de gemeenschapsraad op provinciaal niveau lid van de Vereniging van de DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland) waar ervaringen met andere leden worden gedeeld om verder vorm te geven aan onze ambities. Ook gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een mooie toekomst voor Neede? Wij zijn altijd op zoek en geïnteresseerd in vrijwilligers, die het dorp een warm hart toedragen en zich hiervoor willen inzetten. Niet voor niets is onze slogan: “Veur mekare, met mekare’.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Gemeenschapsraad Neede bestaat op dit moment uit de onderstaande personen. Met onze bestuursleden vergaderen we minimaal 1x per maand. Anja van Maren is onze contactpersoon voor Neede bij de gemeente Berkelland.

Bert Leferink

Voorzitter

André Kransen

Lid, Penningmeester

Paulien Voordouw-Veefkind

Lid, PR & Communicatie, Secretaris a.i.

Irene Zijp

Lid

Gerard Luttikhold

Lid