Huidige stand van zaken: Taskforce Oudestraat

Centrum

19 maart 2018

Project: Herontwikkeling Centrum / Oudestraat

Huidige stand van zaken: Taskforce Oudestraat

Het is alweer enige tijd geleden dat we met een groep bewoners spraken over de toekomst van de Oudestraat. Zoals bekend hebben ook Needse ondernemers met elkaar gesproken tijdens een georganiseerde avond van de Ondernemingsvereniging Neede.

De verslagen van deze bijeenkomsten zijn ingeleverd bij de gemeente Berkelland. Goed om hierbij te vermelden is dat de gemeente op beide avonden betrokken ambtenaren had afgevaardigd. Zowel de bewoners als de ondernemers onderschreven de belangrijkste conclusies uit het rapport van Norbert ter Mors: minder winkels, meer diversiteit, afwaardering onroerend goed. De behoefte om de straat en de panden snel te gaan aanpakken was algemeen.

De gemeente zal de bevindingen uit onze bijeenkomsten in Neede aanvullen met de mening van woningbouwvereniging Prowonen en de ideeën van de gemeentelijke betrokkenen zelf. Dit inventarisatie-
document zal behandeld worden in de eerstvolgende bijeenkomst van de Taskforce. Daar wordt bepaald welke stappen op weg naar een toekomstbestendige Oudestraat zullen worden gezet.

Wanneer er over het vervolg van dit proces meer bekend is, brengen wij jullie uiteraard zsm op de hoogte!

Al het nieuws