Plan Oudestraat: stand van zaken april 2018

Centrum

Plan Oudestraat: stand van zaken april 2018

Begin april zijn de resultaten van het eerste overleg met bewoners, ondernemers en eigenaren besproken in de Taskforce. Ook de uitgangspunten en ideeën van de gemeente kwamen ter tafel. De uitgangspunten voor een verdere uitwerking van het overleg werden vastgesteld. (zie afbeelding voor schematische weergave van de uitgangspunten)

Door de gemeente werd voorgesteld om vier werkgroepen te laten werken aan de vier aspecten van het plan:

De resultaten van de vier werkgroepen werden in dit voorstel gecoördineerd door de gemeente. Op voorstel van de Gemeenschapsraad en de Ondernemingsvereniging Neede is besloten om één werkgroep met wisselende samenstelling te laten werken aan alle aspecten. De wisselwerking tussen de aspecten komt dan beter tot zijn recht en de coördinatie vindt plaats in de werkgroep.

De komende maanden staat ons daarmee een intensief studie- en overlegtraject te wachten. Het is het plan om voor de zomer met de eerste resultaten te komen. Tijdens dit proces zullen we onze overleggroep raadplegen over de voortgang en de ideeën.

Al het nieuws