UPDATE: Taskforce Oudestraat

Centrum

17 februari 2018

Project: Herontwikkeling Centrum / Oudestraat

UPDATE: Taskforce Oudestraat

De gemeentelijke Taskforce Oudestraat is gestart met zijn werk. Een ambitieuze planning is opgesteld. Voor de zomer moet de groep komen met richtlijnen voor de toekomst van de straat.

Naast twee wethouders en de ondersteunende ambtenaren, bestaat de groep uit vertegenwoordigers van de Gemeenschapsraad Neede, de Ondernemingsvereniging Neede, de makelaars en Prowonen.

Besloten is, om als eerste stap de plaatselijke bewoners en ondernemers te raadplegen. De Gemeenschapsraad heeft daarom op 26 januari jl. een aantal bewoners gevraagd mee te praten over de toekomst van de straat. Willekeurig gekozen, maar: jong, oud, bewoner uit de straat, uit woonwijken of het buitengebied, geboren en getogen in Neede of er pas komen wonen: allen waren op de avond te vinden.

Startpunt voor de discussie was een rapport van vastgoeddeskundige Norbert ter Mors over de toekomst voor de winkelpanden in de straat. Daarna kwamen de ideeën voor de toekomst vanzelf.

Een beknopt overzicht van de ideeën vindt u in deze link: Oudestraat Neede

Wordt vervolgd!

Al het nieuws