Boerderij de Meijer in Neede verkocht aan Erelja B.V.

Cultuur

15 mei 2019

Boerderij de Meijer in Neede verkocht aan Erelja B.V.

De Gemeenschapsraad is blij om te vermelden dat Boerderij de Meijer verkocht is aan Erelja B.V. De afgelopen jaren heeft de GRN zich actief ingezet om de boerderij voor de Needse samenleving te behouden. Onze betrokkenheid en inzet is vooral geïntensiveerd na het 'mislukken' van de eerste bidbookprocedure. Zodoende zijn we content met de verkoop aan Erelja B.V. Hiermee blijft de boerderij behouden voor Neede waarbij er o.a. een centrum wordt gerealiseerd voor ontmoetingen, kunst, cultuur en ontplooiing.

Burgemeester en wethouders hebben op advies van de selectiecommissie boerderij de Meijer in Neede verkocht aan Erelja B.V., moedervennootschap en enig bestuurder van D’n Aoverstep B.V. Dit is het resultaat van de openbare biedingsprocedure. De koopprijs voor de Meijer is 50.000 euro met daarbij de verplichting om de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. Erelja B.V. is de enige partij die een bieding heeft gedaan.

Dagbesteding aan volwassenen en initiatieven op gebied van kunst en cultuur:
D’n Aoverstep B.V. is van plan om in de Meijer een centrum te realiseren voor ontmoetingen, kunst, cultuur en ontplooiing. De Meijer zal worden gebruikt voor het organiseren van dagbesteding aan volwassenen. Buiten de tijden waarop dit plaatsvindt wordt De Meijer opengesteld voor initiatieven op het gebied van kunst en cultuur.

Selectiecommissie:
Volgens de procedure uit het bidbook is de bieding voorgelegd aan de selectiecommissie uit de gemeenteraad. De selectiecommissie heeft de bieding beoordeeld aan de hand van de criteria en kwam tot een positief advies voor verkoop. Op verzoek van de selectiecommissie zijn er nadere afspraken gemaakt voor de maatschappelijke invulling door verenigingen en stichtingen. De koper is daarvoor een aantal intentieovereenkomsten aangegaan met Needse maatschappelijke organisaties. Ook is er een verplichting om het pand bij voorgenomen verkoop eerst aan de gemeente Berkelland aan te bieden tegen taxatiewaarde.

Positieve impuls:
Het plan voor de Meijer draagt bij aan het behoud van het rijksmonument, nu en in de toekomst. De openstelling voor initiatieven op het gebied van kunst en cultuur benadrukt het openbare karakter van de Meijer en biedt de gemeenschap een mogelijkheid om activiteiten te organiseren.

Al het nieuws