Presentatie transformatievisie Oudestraat 2030 ‘Het Groene Hart’

Cultuur

25 januari 2019

Presentatie transformatievisie Oudestraat 2030 ‘Het Groene Hart’

Op donderdagavond 24 Januari hebben de Ondernemersvereniging en Gemeenschapsraad Neede vol trots de transformatievisie voor de Oudestraat 2030 gepresenteerd onder de titel 'Het groene hart'. Onder grote belangstelling, met ong. 170 bezoekers, en veelal zeer positieve reacties zijn we uiteraard zeer trots op dit resultaat.

Belangrijke aandachtspunten van dit project zijn; meer groen, waar mogelijk de functie van het pand veranderen / flexibeler maken, het herinrichten van de straat inclusief een autovrije-zone gecombineerd met waar nodig sloopmaatregelen en gevelfondsen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een toekomstbestendig centrum met veel levendigheid gecombineerd met winkelaanbod, horeca en wonen.

Na afloop van deze avond heeft er meteen een evaluatie plaatsgevonden a.d.h.v. de feedback welke wij hebben mogen ontvangen. Hieruit bleek dat verkeersveiligheid, verkeersstromen, parkeren en bewegwijzering voor vele belangrijke onderwerpen zijn. We danken een ieder voor zijn/haar feedback, deze zal uiteraard meegenomen worden bij het ontwerpen van de definitieve transformatievisie welke aan de Gemeente Berkelland zal worden aangeboden. De vragen welke gisteren niet gelijk beantwoord konden worden, zullen z.s.m. worden teruggekoppeld.

Volg onze website en like onze facebookpagina om volledig op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Hieronder kunt u aanvullende foto's en informatie vinden. Voor vragen / opmerkingen kan er een e-mail gestuurd worden naar: oudestraat2030@gmail.com.

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor de tekening (visie)

Klik hier voor de afbeelding inclusief de ingetekende autovrije-zone.

Klik hier voor de uitgewerkte transformatievisie, welke onlangs is gepubliceerd.

Al het nieuws