Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn

Cultuur

3 februari 2023

Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn

De subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn is er voor organisaties die zich bezig houden met onder andere de volgende onderwerpen:

Aanvraagperiode

Vanaf 1 januari tot en met 31 maart kunt u subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn. U vraagt dan subsidie aan voor het huidige jaar. Aanvragen die na 31 maart van het subsidiejaar worden ontvangen nemen wij niet in behandeling. Ook dorpsbelangenorganisaties kunnen nu subsidie aanvragen voor hun buurtschap, kleine kern of belangenorganisatie. Subsidies die in 2019 voor 4 jaar zijn verleend, moeten voor 2023 opnieuw worden aangevraagd en ook uiterlijk op 31 maart 2023 zijn ingediend. Dorpsbelangenorganisaties kunnen op basis van de subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn Berkelland 2023 nu ook hun aanvraag tot en met 31 maart indienen.

Aanvragen

Voor het aanvragen van deze subsidie kan gebruik worden gemaakt van een digitale formulier. Ga naar: https://mijn.gemeenteberkelland.nl/aanvragen/1529/onbekend/subsidieverlening Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen. Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?

Al het nieuws