Brief aan de Raadsfracties van de gemeente Berkelland

Gemeenschapsraad

14 november 2017

Brief aan de Raadsfracties van de gemeente Berkelland

In maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats in Berkelland. Hoe ver dit ook nog mag klinken, de afgelopen periode hebben wij als Gemeenschapsraad dit onderwerp regelmatig besproken tijdens onze vergaderingen. De uitslag van deze verkiezingen hebben logischerwijs rechtstreeks invloed op ons als GRN en natuurlijk ons dorp.

Wij geloven dat door goed overleg, intensieve communicatie en samenwerking je het meeste kunt bereiken. Vandaar ook onze slogan: 'met mekare, veur mekare'. Vanuit dit oogpunt hebben wij er ook dit jaar voor gekozen om alle fracties een brief te sturen om aandacht te vragen voor verschillende onderwerpen. De gehele brief is gericht in lijn met ons doel; om te bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp blijft voor jong en oud.

We hopen hiermee nog duidelijker op de radar van de partijen te komen en we zijn benieuwd naar de feedback. In de tussentijd blijven de onderwerpen hoog op onze agenda staan en zal elke gelegenheid gebruikt worden om deze onder de aandacht te blijven brengen. Updates hierover volgen uiteraard op onze website en facebookpagina.

We wensen alle partijen veel succes met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de link hieronder is de volledige brief te vinden welke wij kort geleden verstuurd hebben:
2017_10_10 Aandachtpunten van de GRN voor Politieke Partijen in Berkelland tbv de gemeenteraadsverkie  

Al het nieuws