Buurt- en dorpshuizen met sterk gestegen energielasten

Gemeenschapsraad

21 oktober 2022

Buurt- en dorpshuizen met sterk gestegen energielasten

Het onderwerp dat bij alle buurt- en dorpshuizen hoog op de agenda staat zijn de sterk gestegen energielasten. Deze stijgen de pan uit en veel buurt- en dorpshuizen worstelen met de vraag hoe ze met deze extra kosten de exploitatie rond kunnen krijgen. Veel buurt en dorpshuizen maken zich ernstige zorgen over het voortbestaan van hun voorziening.

Reden voor LSA bewoners en platform Dorpshuizen.nl van de LVKK, waar ook uw provinciale koepelorganisatie bij is aangesloten, om een (korte) enquête uit te zetten. KKK realiseert zich dat het invullen van de enquête even wat tijd en aandacht van u vraagt. Maar die informatie is noodzakelijk om het probleem van de buurt- en dorpshuizen goed inzichtelijk te maken.

Met de uitkomsten wil DKK de overheden (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) zowel ambtelijk als politiek bewegen om met passende maatregelen te komen voor buurt- en dorpshuizen opdat zij hun belangrijke functie in dorp en wijk kunnen blijven vervullen.

Vul de enquete in

Al het nieuws