Geslaagde Ledenvergadering op 18 mei jongstleden

Gemeenschapsraad

23 mei 2022

Geslaagde Ledenvergadering op 18 mei jongstleden

De algemene ledenvergadering 2022 is op 18 mei gehouden.

Er is afscheid genomen van de bestuursleden Inus Westhoff en Ellen Breukers. Zowel Inus als Ellen zijn in 2011 benoemd en hebben het dus 11 jaar volgehouden. Het waren niet altijd makkelijke tijden, zeker niet toen het aantal bestuursleden terugzakte naar 4. Maar gelukkig zijn beiden behept met doorzettingsvermogen en een grote inzet. Inus bracht een groot netwerk mee en was sinds 2016 voorzitter. Ellen werd in 2016 secretaris.

Bij hun afscheid kwamen de zeer vele contacten met de verschillende gemeentelijke contactpersonen, de wethouders, verenigingen, andere kernen enz. aan de orde. Als mooie resultaten van de GRN noemden Inus en Ellen:

- de bijdrage aan de totstandkoming van het natuurpark de Kronenkamp en aan de geschiedeniscanon van Neede;

- het accommodatieonderzoek en het daaruit voortgekomen project Ontmoeten in Neede;

- het platform Uit in Neede, met de accommodaties en agenda-functie;

- het traject Oudestraat, dat nog lopende is;

- uitwisseling van kennis met andere dorpsorganisaties in Berkelland.

Verder is er altijd veel aandacht voor verkeer en verkeersveiligheid; voor toeristische ontwikkelingen; voor onderwijs, speelgelegenheden, wonen, enz. enz. en de laatste jaren voor de energietransitie.

Inus en Ellen zijn het geheugen en waren soms het geweten van de GRN. Zij zullen erg gemist worden. Het zal moeilijk worden hen te vervangen. Maar uiteraard wenst de GRN hen alle goeds!

Al het nieuws