Hanteer de 4 B’s voor vrijwilligersbeleid!

Cultuur

13 april 2022

Hanteer de 4 B’s voor vrijwilligersbeleid!

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op steeds minder vrijwilligers. Dit is ook het geval in Neede. Sinds 2016 is het totaal aantal vrijwilligersuren afgenomen. Deels komt dit doordat mantelzorgers het zo druk hebben met zorgen, dat er geen tijd overblijft voor ander vrijwilligerswerk. Een andere reden is dat door de afschaffing van de VUT er minder vitale ouderen zijn die tijd beschikbaar hebben voor vrijwilligerswerk. Tegenwoordig wordt het meeste vrijwilligerswerk gedaan door mensen tussen de 35 en 45 jaar. Mensen ouder dan 65 besteden per persoon de meeste uren aan vrijwilligerswerk. Door binnen verenigingsbeleid deze 4 B's te hanteren, wordt het werven en betrokken houden van vrijwilligers makkelijker.

Boeien

Vrijwilligers melden zich niet meer vanzelfsprekend aan, goede en persoonlijke werving is steeds belangrijker. Hierbij staan 3 redenen centraal: het willen doen, er plezier bij hebben en gevraagd worden. Mensen zeggen eerder ja als ze wat kunnen betekenen vanuit hun eigen talent, dan op de taak die er ligt.

Binden

Gezelligheid is een heel belangrijke reden waarom mensen vrijwilliger blijven, naast het plezier van samen iets doen. Enthousiaste vrijwilligers zijn dan ook de beste ambassadeurs.

Bevorderen

Die positieve uitstraling helpt ook weer bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Daarbij hoort ook dat ze zich gezien voelen en ervaren dat hun inzet nodig is. Laat ze schitteren.

Belonen

Waardering is heel belangrijk. Dit kan met de wettelijke vergoeding, maar ook met meer praktische voordelen. Een goed voorbeeld is het Openluchttheater in Eibergen. Hier kunnen vrijwillige medewerkers na 50 uur inzet gratis naar voorstellingen. Er is hier zelfs een wachtlijst voor vrijwilligers en alleen mensen jonger dan 30 mogen meteen aan de slag.

Al het nieuws