Hoe wonen senioren straks in de gemeente Berkelland?

Gemeenschapsraad

14 november 2017

Hoe wonen senioren straks in de gemeente Berkelland?

Komende donderdag in Haarlo organiseert Seniorenraad Berkelland een open bijeenkomst met het
thema: ‘Senioren, wonen in de toekomst’

Locatie: zaal Prinsen te Haarlo

Tijd: 14.00 - 17.00 uur.

Volledige artikel via tubantia.nl:

HAARLO - ‘Senioren, wonen in de toekomst’. Dat is het thema van een door de Seniorenraad Berkelland
georganiseerde open bijeenkomst. Daarbij is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Veel informatie:
Donderdag 9 november, van 14.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom in zaal Prinsen, Eibergseweg 13, om
mee te praten over dit onderwerp. Diverse instanties geven dan informatie over wonen, woningaanbod en ouder worden in de gemeente Berkelland.

Aanpassingen in huis
Doel van de middag is het creëren van bewustzijn bij senioren, zodat zij nog meer gaan nadenken over
welke woning past bij de veranderende omstandigheden, nu en in de toekomst. Langer thuis blijven wonen betekent immers ook een groter beroep doen op zorg aan huis, een stagnerende doorstroming op de woningmarkt, en noodzakelijke aanpassingen van de woning. De eigen verantwoordelijkheid speelt hierbij een steeds grotere rol. Dat leidt ongetwijfeld tot vragen, meent de Seniorenraad Berkelland. Tijdens deze middag is daar ruime aandacht voor.

Al het nieuws