Jaarverslag 2017 & Notulen ALV

Gemeenschapsraad

9 juli 2018

Jaarverslag 2017 & Notulen ALV

Op 30 mei j.l. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Gemeenschapsraad plaatsgevonden. Het aantal aanwezigen tijdens de ALV was dit jaar wederom gegroeid tot tevredenheid van de GRN.

Als vervolg hierop publiceren wij de volgende verslagen:
Jaarverslag 2017: Jaarverslag 2017 GRN
Notulen ALV: Notulen ALV 30-05-2018

Na de vergadering waren er op uitnodiging van de GRN de volgende sprekers aanwezig: Ger Borgers - Natuurpark Kronenkamp. Met veel enthousiasme is de update gepresenteerd en ontvangen over de huidige status van de Kronenkamp. Zie hiervoor ook bijgaande presentatie.

DKK Gelderland - Peter van Heek heeft een korte toelichting op het accommodatieonderzoek gegeven welke 5 juli j.l. een vervolg heeft gekregen middels een informatieve avond.

DKK Gelderland - Sabine Salomons over de gevolgen van de in werking treeding van de AVG voor verenigingen.

Al het nieuws