Nieuw bestuurslid Gemeenschapsraad Neede

Gemeenschapsraad

22 november 2017

Nieuw bestuurslid Gemeenschapsraad Neede

Onlangs heeft de Gemeenschapsraad Neede Menno van der Werff mogen verwelkomen als nieuw
bestuurslid. Menno heeft zich n.a.v. onze oproep in de krant, bij de GRN aangemeld om het bestuur
verder te komen versterken. We zijn erg blij om Menno toe te mogen voegen aan ons bestuur en we
zijn overtuigd dat zijn kennis en kunde van toegevoegde waarde zal zijn voor de Gemeenschapsraad
en Needse samenleving.

Ben of ken je ook iemand die graag haar/zijn steentje wil bijdragen voor de Needse samenleving in
de Gemeenschapsraad? We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden om onze activiteiten
verder te kunnen uitbreiden en onze slagvaardigheid te vergroten. Je kunt hiervoor een e-mail
sturen naar info@gemeenschapsraadneede.nl. We gaan dan graag een vrijblijvend gesprek aan!

Hieronder een korte introductie:

Mijn naam is Menno van der Werff en ik ben in 1947 geboren in Amsterdam. Daar heb ik een bouwkundige opleiding gevolgd en ben ik getrouwd. Wij kregen twee dochters.

Mijn eerste baan was op de gemeentelijke afdeling die aan de Bijlmermeer werkte. Daarna een loopbaan
als stedenbouwkundige die via beschermde stads- en dorpsgezichten en een breed scala aan
stedenbouwkundige opgaven uitmondde in de leiding van de afdeling Stadsontwikkeling bij de snel
groeiende gemeente Veenendaal.

De laatste jaren voor mijn pensioen in 2005 werkte ik in de Achterhoek en Twente, onder andere aan
het Zoomgebied Leusinkbrink en aan verschillende pleinen op de campus van de Universiteit Twente.
Sinds die tijd woon ik in Neede (in het landelijk gebied). Ik ben al jaren actief als vrijwilliger bij
het Podium voor Neede en dagelijks bezig met huis, tuin en familie.

Ik ben lid geworden van de Gemeenschapsraad omdat ik de behoefte heb om mijn kennis en ervaring
in te zetten voor de Needse gemeenschap. Want die kennis en ervaring zijn zeer divers: stedenbouw,
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economische zaken, duurzaamheid en bouwkunde.
Studies bestuurskunde en overheidsfinanciëen en enkele jaren lidmaatschap van de gemeenteraad in
mijn vorige woongemeente Rhenen zullen daarnaast een steun zijn in de relatie met de gemeente.

Al het nieuws