Nieuwe samenstelling dagelijks bestuur

Gemeenschapsraad

25 mei 2022

Nieuwe samenstelling dagelijks bestuur

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 18 mei jongstleden is het dagelijks bestuur van de GRN gewijzigd.

Hennie Tiessens is nieuw in de rol van Voorzitter; het gezicht naar buiten. Nico de Gooijer is de technish voorzitter. Hij zal de vergaderingen en de ALV voorzitten. Richard Grevelink vervult de rol van penningmeester en secretaris.

Al het nieuws