Subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen van de Provincie Gelderland open tot 31-12-2022

Gemeenschapsraad

4 mei 2022

Subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen van de Provincie Gelderland open tot 31-12-2022

Wil jij een initiatief realiseren binnen Neede?

Buurt- en dorpshuizen, wijkcentra en andere ontmoetingsplekken hebben een belangrijke functie als het gaat om het verbinden van mensen. Deze plekken worden ‘gemeenschapsvoorzieningen’ genoemd.

Versterken van de verbondenheid

Vanuit het ‘Programma Leefbaarheid’, werkt de provincie Gelderland aan het versterken van de verbondenheid in buurten, wijken en kernen.

Subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen

Met de subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen zorgen we samen voor meer toegankelijke, leuke en veilige plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, sporten en samen activiteiten kunnen ondernemen.

In aanmerking komen voor de subsidie

Heb jij een idee om van een leegstaand gebouw een ontmoetingsplek te maken? Wil je jouw huidige pand toegankelijker maken? Of is jouw dorp of kern echt toe aan een beweegpark? Dan kom je misschien in aanmerking voor deze subsidie.

Vereisten

De vereisten zijn dat er voor buitenruimtes minstens twee en voor binnenruimtes minimaal drie structurele activiteiten plaatsvinden op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, educatie of sport. Deze dienen toegankelijk te zijn voor meerdere doelgroepen en winst maken mag niet het doel zijn van de organisatie.

Hierbij hulp nodig

Heb je hulp nodig bij aanvraag van de subsidie? Mail dan naar vraag@leefbaarheidgld.nl en stel je vraag. De adviseurs van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland helpen met het uitwerken van jouw plannen en bieden ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie.

Wie vertegenwoordigen de Leefbaarheidsalliantie Gelderland

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland krijgt ondersteuning van de provincie Gelderland en bestaat uit: Zorgbelang InclusiefPlattelandsjongeren Gelderland (PJG), Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) en Spectrum, partner met elan. De vier partners werken samen in het ondersteunen van inwoners van Gelderland in het uitvoeren van plannen voor de leefbaarheid. DKK doet dit voor de dorpen en kleine kernen in Gelderland.

Informatie

Al het nieuws