Teken de petitie tegen de aanleg van de Noordtak

Centrum

25 april 2022

Teken de petitie tegen de aanleg van de Noordtak

https://geenbetuwelijntwente.petities.nl/

Niet inpasbaar en dus onacceptabel: een nieuwe goederenspoorlijn zal het karakteristieke kleinschalige en hoogwaardige Achterhoekse en Twentse landschap aantasten en plaatselijk zelfs vernietigen. Dit mogen we niet laten gebeuren: we moeten zuinig zijn op hetgeen nog over is! Onderteken dus ook de petitie!

Al het nieuws