Teken ook de petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’

Cultuur

10 maart 2022

Teken ook de petitie ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’

Wordt jouw vrijwilligersorganisatie ook overspoeld door regelgeving? Teken of deel dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. Iedereen kan helpen hier iets aan te doen.

Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten hun bestuursleden inschrijven in het UBO-register voor 27 maart 2022, zodat de overheid weet wie de 'Uiteindelijk Belanghebbende' is van jouw vrijwilligersorganisatie. Of je nu een budget van 500 euro of van 500.000 euro hebt, maakt helemaal niets uit. Het is één van de vele regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort. Denk aan de complexe AVG (privacywetgeving) of de WBTR (Bestuur en Toezicht), of de BTW voor denksportverenigingen. Of aan de Wwft, die ervoor zorgt dat banken zoveel moeilijke vragen stellen omdat een vrijwilligersorganisatie misschien wel geld wit wast of terrorisme financiert.

Veel van deze wet- en regelgeving is moeilijk, technisch, super onduidelijk én, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties. Ze hebben er voornamelijk last van. Je bent er een hoop tijd én geld aan kwijt. En dat terwijl er toch al zoveel komt kijken bij het runnen van een vrijwilligersorganisatie.

Ervaar je dat ook zo?

Onderteken dan de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. En vraag iedereen in je omgeving - vrijwilligers, bestuursleden, familie en vrienden - om dat ook te doen, want dit stopt pas als we ons laten horen! Het is zo jammer als deze overregulering ons fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor onszelf, maar nog meer voor de samenleving.

In de petitie vragen we de Rijksoverheid:

1. Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak
2. Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving
3. Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien
4. Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden

Al het nieuws