Gemeenschapsraad

23 juni 2022

Tips voor organisaties met vrijwilligers in Neede

Veel organisaties en verenigingen maken gebruik van de inzet van vrijwilligers. Wat interessante info op een rij:

Verzekering van de vrijwilligers

De gemeente Berkelland heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor vrijwilligersorganisaties, voor vrijwilligers en mantelzorgers die bij Berkellandse organisaties en voor inwoners van Berkelland actief zijn. Deze aanvullende verzekering is afgesloten bij Centraal Beheer.
Wilt u hier meer over weten, ga dan naar Vrijwilligersverzekering (VNG) – Centraal Beheer.
Contactpersoon bij de gemeente is Jan Wensink: 0545 250 250

Vergoedingen

Organisaties en verenigingen die met vrijwilligers werken, kunnen vrijwilligers een vergoeding geven voor gemaakte kosten en/ of hun inzet. Hierover hoeft geen belasting betaald te worden als de maximum bedragen die de Belastingdienst jaarlijks vaststelt niet overschreden worden. Voor 2022 is dit bedrag € 1800,-- per jaar.

Voor het betalen van een vergoeding zijn er twee mogelijkheden:

1.De onkosten van vrijwilligers worden betaald.

2.De vrijwilligers ontvangen een vaste vergoeding per uur.

Onkosten
Een organisatie kan aan een vrijwilliger gemaakte kosten vergoeden. Dat moet dan wel gebeuren op basis van declaraties met bonnen en/of kilometerspecificaties. Het voordeel is dat er geen maximum is aan deze vergoedingen en dat alle kosten betaald kunnen worden. Denk aan een reiskostenvergoeding en kosten van papier en postzegels. De reiskostenvergoeding mag kostendekkend zijn. De kilometervergoeding mag dus meer zijn dan € 0,19 per kilometer.

Vergoeding per uur
De Belastingdienst heeft een bepaald bedrag vrijgesteld van belasting. Hiermee wordt het vrijwilligerswerk gestimuleerd. Door de betaling buiten de belastingheffing te houden is er ook geen onnodig papierwerk.
De Belastingdienst hanteert een uurtarief en maxima per maand en per jaar. Het gaat er in de kern ook om dat er geen reële beloning is voor het werk dat de vrijwilliger uitvoert. De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding is in 2022 € 5,- per uur voor vrijwilligers boven de 21 jaar. Onder de 21 jaar is de vergoeding € 2,75 per uur.

Maximale vergoeding
De vrijgestelde vrijwilligersvergoeding 2022, per maand en per jaar:
Jaar     Per maand       Per jaar
2022    € 180               € 1.800

Als de vrijwilliger boven dit bedrag uitkomt, dan is het hele bedrag belast. Als je de vrijwilliger een vast bedrag geeft en een onkostenvergoeding, moet je deze twee bedragen bij elkaar optellen. Het maximum blijft dan van toepassing op het totale bedrag. Let dus goed op, beide maxima zijn van toepassing. Je mag dus nooit meer dan het maximale bedrag per maand betalen, ook al blijf je dan nog onder het maximum per jaar.

Het platform vrijwilligers Berkelland

Het Platform Vrijwilligers Berkelland is een platform waar alle vrijwilligersorganisaties en verenigingen aan deel kunnen nemen. Het is een plek waar kennis, kunde en ervaring op het gebied van vrijwilligerswerk gedeeld kan worden. Omdat vrijwilligersorganisaties vaak met dezelfde thema’s en uitdagingen te maken hebben.

Wilt u meedenken binnen het Platform Vrijwilligers Berkelland? Laat het weten en stuur een e-mail naar Anita Delsing van de gemeente Berkelland: a.delsing@gemeenteberkelland.nl 

Al het nieuws