Wederom nieuw bestuurslid Gemeenschapsraad Neede

Gemeenschapsraad

7 september 2018

Wederom nieuw bestuurslid Gemeenschapsraad Neede

We zijn blij om te vermelden dat de GRN, in naam van Hennie Tiessens, wederom een nieuw bestuurslid heeft mogen verwelkomen. Een belangrijke stap voor het bestuur om zodoende ruimte en gelegenheid te creëren om naast de 'dagelijkse' werkzaamheden ook aan verschillende projecten actief te kunnen werken. Via het kopje 'Projecten' op onze website kun je zien aan welke projecten gewerkt wordt. Op de korte termijn worden hieraan de volgende projecten nog toegevoegd: Boerderij de Meijer, Taskforce Oudestraat, Accomodatie onderzoek Neede.

Ben of ken je ook iemand die graag haar/zijn steentje wil bijdragen voor de Needse samenleving in de Gemeenschapsraad? We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden om onze activiteiten verder te kunnen uitbreiden en onze slagvaardigheid te vergroten. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@gemeenschapsraadneede.nl. We gaan dan graag een vrijblijvend gesprek aan!

Hieronder een korte introductie:
Mijn naam is Hennie Tiessens-van Dijk. Ik ben 66 jaar, geboren en getogen in Apeldoorn, getrouwd met Roel en we hebben samen 3 kinderen.

Na mijn opleiding aan de MEAO ben ik in 1971 gaan werken in Amsterdam als (hoofd)secretaresse bij de Stichting Bijzonder Opbouwwerk en de Stichting Raad voor het Maatschappelijk Welzijn. Dynamische instellingen met een zeer grote maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Na mijn huwelijk in 1975 zijn wij gaan wonen in Arnhem en ben ik gaan werken als hoofd secretariaat van de Stichting Medisch Kleuterdagverblijf Kleuterzorg in Arnhem. Een stichting waar 150 peuters en kleuters werden opgevangen met lichamelijke, psychische en/of huiselijke problemen. In 1998 zijn wij in Neede komen wonen. Na een korte periode van allerlei uitzendklussen en computercursussen kwam ik in 2000 bij de gemeente Borculo terecht. Na de fusie van de BREN-gemeenten bij de nieuwe gemeente Berkelland, ben ik gemeente bestuurssecretaresse en commissie- en locogriffier. In deze functies heb ik uiteraard veel gehoord over zaken die binnen de gemeente spelen.

Omdat ik het belangrijk vind betrokken te zijn bij de organisatie waar je werkt heb ik zowel in Arnhem als in Borculo en Berkelland in de ondernemingsraad gezeten. Inmiddels wonen wij alweer 20 jaar in Neede. Een pracht dorp met een mooie natuur, een bloeiend verenigingsleden en veel initiatieven. Een dorp met kansen. Als bestuurslid van de GRN wil ik graag een actieve bijdrage leveren aan een goed woon- en leefmilieu in Neede voor nu en voor in de toekomst.

Al het nieuws