11 miljoen voor verduurzamen en verder updaten van Neede Noordoost

Infrastructuur & milieu

21 juni 2021

11 miljoen voor verduurzamen en verder updaten van Neede Noordoost

De gemeente Berkelland en woningcorporatie ProWonen steken de komende jaren samen enkele miljoenen euro's in Noordoost Neede. De wijk tussen globaal Henry Dunantweg, Kempersdijk, Ruwenhofstraat en Scheringstraat/Rapenburg moet duurzamer gemaakt worden. Sámen met de bewoners.

Artikel Tubantia
15 Juni 2021
door Peter Zandee

De gemeente Berkelland en woningcorporatie ProWonen steken de komende jaren samen enkele miljoenen euro's in Noordoost Neede. De wijk tussen globaal Henry Dunantweg, Kempersdijk, Ruwenhofstraat en Scheringstraat/Rapenburg moet duurzamer gemaakt worden. Sámen met de bewoners.

De bestaande 460 woningen, waarvan 187 huurwoningen van ProWonen,  in de wijk Neede Noordoost moeten - voor zover nog niet gebeurd - duurzamer worden gemaakt. Door isoleren en aanbrengen van onder meer zonnepanelen op  daken valt er op energiegebied veel te bereiken. Nu hebben veel woningen in de wijk een energielabel van hooguit C; gemeente en ProWonen willen dat graag verbeteren naar A of B. 

‘Tegels wippen'

Maar ook inspelen op het veranderende klimaat vereist aanpassingen. ‘Tegels wippen’ uit tuinen om meer regenwater in de grond te laten trekken, bijvoorbeeld. Qua ‘tegels wippen’ ligt er trouwens ook een flinke klus voor de gemeente, als beheerder van straten en riolering en de rest van de openbare ruimte. Wethouder Maikel van der Neut rept over een reservering van 4,5 miljoen euro in de perspectievennota voor het verduurzamen van de wijk. Voor het aanpakken van de ‘eigen’ gemeentelijke infrastructuur in de openbare ruimte staat nog eens 6,5 miljoen euro.

Relatief veel oudere bewoners

ProWonen-directeur Hanke Struik rept over het levensloopbestendiger maken van woningen. In de wijk is bijna de helft van de hoofdbewoners van de huishoudens 60 jaar of ouder. 

Van der Neut: „Samen met de bewoners willen we er als ProWonen en gemeente voor zorgen dat Neede Noordoost ook in de toekomst een wijk is waar mensen van verschillende leeftijden prettig samenleven. We kunnen écht iets bereiken wanneer bewoners van de wijk worden betrokken.” 

Struik: „We nodigen de bewoners van de wijk uit zich aan te melden voor een bewonersplatform. We zoeken zowel huurders als particuliere woningeigenaren. Hun ideeën zijn nodig om samen goede plannen voor de wijk te maken.”

De wijk leren kennen

Na de zomer starten wooncorporatie ProWonen en de gemeente met het maken van plannen voor de aanpak van de wijk. Van der Neut: „Eerst willen we de bewoners en de wijk leren kennen. De komende maanden stellen we een bewonersplatform samen, houden we een enquête onder alle wijkbewoners, spreken we bewoners ook persoonlijk en brengen de wijk in beeld. Zo weten we welke woonwensen de bewoners hebben en hoe we samen plannen voor de wijk kunnen maken.”

Struik: „Ook kunnen ze het aanspreekpunt worden voor een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld communicatie, openbaar groen, duurzaamheid etcetera. We hopen dat veel bewoners zich opgeven!”

Al het nieuws