Aanvragen Rood voor Rood vanaf 15 juli

Infrastructuur & milieu

19 juli 2022

Aanvragen Rood voor Rood vanaf 15 juli

Ook voor mensen in het buitengebied van Neede is het mogelijk om gebruik te maken van de Rood voor Rood regeling

Vanaf 15 juli is het mogelijk om een aanvraag voor Rood voor Rood bij de gemeente in te dienen.

https://www.gemeenteberkelland.nl/direct-regelen/bouwen-verbouwen-ruimtelijke-plannen/bouwen/rood-voor-rood/

Rood voor Rood maakt het mogelijk om een nieuwe woning op een bestaand erf in het buitengebied te realiseren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet er minimaal 1000 m2 aan gebouwen gesloopt worden. Hiervan moet minimaal 600 m2 gesloopt worden op het erf waar de nieuwe woning komt te staan. Een eventueel tekort om aan 1.000 m2 te komen mag ook op een andere locatie, in het buitengebied van Berkelland, gesloopt worden. De nieuw te bouwen woning moet gerealiseerd worden op een erf waar nu ook al een woning aanwezig is. In totaal mogen er op een erf maximaal twee woningen gebouwd worden, waarbij per woning 1000 m2 aan gebouwen gesloopt moet worden. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor de (landschappelijke) inrichting van het erf, het verwijderen van asbest en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat een investering gedaan moet worden in bijvoorbeeld landschap, biodiversiteit, recreatie of cultuurhistorie.

Als u vragen heeft over Rood voor Rood, dan kunt u bellen met Yvette Visser. Zij is te bereiken op 0545-250 515.

Al het nieuws