Berkelland Energie

Infrastructuur & milieu

18 mei 2017

Berkelland Energie

Nadat in verschillende plaatsen in Berkelland al gesprekken op gang zijn over duurzame energie, is ook de GRN voor Neede het overleg gestart met Berkelland Energie.

Geen eenvoudig project, maar uiteraard de moeite waard om aan te sluiten bij de
beweging om tot duurzame energie te komen, ook voor mensen wiens huis/dak niet geschikt is voor individuele oplossingen. Dit project wordt financieel ondersteund door de gemeente o.a. d.m.v. een zogenaamde aanjaagsubsidie en door Agem, een Achterhoeks initiatief met professionele adviseurs.

De Gemeenschapsraad Neede is voornemens om binnenkort, samen met Berkelland Energie, een informatieavond te organiseren.

Al het nieuws