Bewoners gezocht om mee te denken over toekomstbestendig Neede Noordoost!

Infrastructuur & milieu

21 juni 2021

Bewoners gezocht om mee te denken over toekomstbestendig Neede Noordoost!

Persbericht Gemeente Berkelland
16 juni 2021

De komende jaren gaan de gemeente Berkelland en wooncorporatie ProWonen aan de slag met het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande (huur)woningen in de wijk Neede Noordoost. Ook de inrichting van de straten, de riolering, het groen en parkeren wordt aangepakt, zodat de wijk klimaatbestendig wordt en weer jaren mee kan.

Wethouder Maikel van der Neut: “Samen met de bewoners willen we er als ProWonen en de gemeente voor zorgen dat Neede noordoost ook in de toekomst een wijk is waar mensen van verschillende leeftijden prettig samenleven. We kunnen écht iets bereiken wanneer bewoners van de wijk worden betrokken.” Directeur-bestuurder Hanke Struik van wooncorporatie ProWonen vult aan: “We nodigen de bewoners van de wijk uit zich aan te melden voor een bewonersplatform. We zoeken zowel huurders als particuliere woningeigenaren. Hun ideeën zijn nodig om samen goede plannen voor de wijk te maken.”

De wijk leren kennen
Na de zomer starten wooncorporatie ProWonen en de gemeente met het maken van plannen voor de aanpak van de wijk. Wethouder Maikel van der Neut: “Maar eerst willen we de bewoners en de wijk leren kennen. De komende maanden stellen we een bewonersplatform samen, houden we een enquête onder alle wijkbewoners, spreken we bewoners ook persoonlijk en brengen de wijk in beeld. Zo weten we welke woonwensen de bewoners hebben en hoe we samen plannen voor de wijk kunnen maken.”

Leden van het bewonersplatform praten en denken mee over de wijk. Directeurbestuurder Hanke Struik van wooncorporatie ProWonen: “Ook kunnen ze het aanspreekpunt worden voor een bepaald onderwerp, zoals bijvoorbeeld communicatie, openbaar groen, duurzaamheid etc. We hopen dat veel bewoners zich opgeven!”

Al het nieuws