Enquête: duurzame energie

Infrastructuur & milieu

16 januari 2023

Enquête: duurzame energie

Heb jij de enquête over duurzame energie al ingevuld? Jouw mening is belangrijk! De enquête kan nog ingevuld worden tot en met 20 januari!

Duurzame energie is een belangrijk thema de komende jaren. De mening en ideeën van inwoners hierover zijn belangrijk voor de gemeente Berkelland. Daarom staat van 20 december t/m 20 januari een enquête open over dit onderwerp. We horen graag of jij bezig bent met de energietransitie en hoe jij denkt over het opwekken van duurzame energie. Er staan ook vragen in de enquête over de mogelijke komst van windmolens in de gemeente.

Je kunt de vragenlijst invullen via www.moventem.nl/berkelland. Inwoners die lid zijn van het inwonerpanel Berkelland Spreekt ontvangen de vragenlijst via de email. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. De antwoorden die je invult blijven anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.

Al het nieuws