Toekomstgerichte erven scan ook beschikbaar voor erf-eigenaren in Neede

Infrastructuur & milieu

18 mei 2022

Toekomstgerichte erven scan ook beschikbaar voor erf-eigenaren in Neede

Het buitengebied en haar bewoners hebben de laatste jaren te maken met steeds groter wordende uitdagingen op het gebied van milieu, leefbaarheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit en energietransitie.

Ieder erf draagt bij aan een vitaal en toekomstbestendig buitengebied. Iedere erfbewoners in het buitengebied krijgt de mogelijkheid om gratis het gesprek aan te gaan met een erfadviseurs. In een keukentafelgesprek kan alles worden besproken wat de erfbewoner(s) bezighoudt m.b.t. de toekomst van hun erf/bedrijf. Ook kan er een vervolgtraject met een meer gespecialiseerd adviseur (erfbegeleider) ingezet worden.

Aanmelden voor WATEA
Weet u specifiek iemand die baat bij zou kunnen hebben bij een gesprek ? Kijk dan op de website www.watea.nl.
Telefonisch aanmelden is mogelijk via 0315 711355.

Al het nieuws