Verslag organiserende partijen t.b.v. de informatieavond ‘Ontsluiting Russchemors’

Infrastructuur & milieu

16 september 2018

Verslag organiserende partijen t.b.v. de informatieavond ‘Ontsluiting Russchemors’

Op 6 september 2018 is er een informatieavond georganiseerd bij Grand Café de Hofmaat. Op deze avond, georganiseerd door de GRN, OVN en D66 Berkelland, kwamen circa 125 bezoekers. Het betrof buurtbewoners, ondernemers, raadsleden van politieke partijen en overige belangstellenden.

Hierbij treft u het verslag van de die avond gemaakte opmerkingen, gestelde vragen en gegeven antwoorden. De antwoorden zijn deels op de avond zelf gegeven, deels later aangevuld. Aangegeven is dit verslag op de sites van de drie organiserende partijen te publiceren zodat insprekers en anderen kennis kunnen nemen van de antwoorden. Tevens wordt het verslag bij het initiatiefvoorstel gevoegd zodat het onderdeel kan zijn van de te nemen besluitvorming.

Als extra bijlage hebben we de 3 mogelijke routes, welke tijdens deze avond gepresenteerd zijn, toegevoegd.

Al het nieuws