Werkzaamheden / Aanpassingen N315

Infrastructuur & milieu

14 november 2017

Werkzaamheden / Aanpassingen N315

Begin september 2017 is gestart met de voorbereidingen van werkzaamheden aan de N315 (Rondweg Neede). De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Aannemer NTP Infra Enschede. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2018 afgerond.

Om de doorstroming van het doorgaande verkeer op de N315 te bevorderen, de veiligheid van fietsers
en voetgangers te verbeteren en om de geluidsoverlast van verkeer voor aanliggende woningen te
verminderen, zullen diverse aanpassingen uitgevoerd worden. Het werk wordt in meerdere fasen
uitgevoerd. De werkzaamheden worden gestart op 16 oktober a.s., met het verleggen van riolering,
kabels en leidingen. De 1e fase loopt vanaf de rotonde G.L. Rutgersweg tot de rotonde Diepenheimseweg
(N824). De gehele rijbaan en beide fietspaden worden verwijderd. De weg is volledig afgesloten voor het
doorgaand verkeer.

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij de omgevingsmanager Henk Bos van NTP Infra Enschede, welke wekelijks op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur een inloopspreekuur organiseert op de hoek
Haaksbergseweg / Oude Eibergseweg (voormalig horecabedrijf de Vijfsprong). U kunt hem ook bereiken
op telefoonnummer 06-17676627.

Actuele informatie over werkzaamheden en omleidingen vindt u op www.bereikbaargelderland.nl en
op www.gelderland.nl/N315-RondwegNeede.

Al het nieuws