Samen sterker tegen armoede

Leefbaarheid

22 november 2022

Samen sterker tegen armoede

Het Oranje Fonds en Nationale-Nederlanden gaan zich vanaf 21 november 2022 gezamenlijk inzetten om op innovatieve wijze lokale effectieve samenwerking in het Nederlandse armoede- en schuldenlandschap te stimuleren. Ze financieren en versterken lokale samenwerkings- verbanden die versnippering en inefficiëntie tegengaan zodat méér mensen die leven in armoede of met schulden béter worden geholpen. Lokale allianties kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage aan hun oplossing in het voorkomen en terugdringen van schulden en armoede op lokaal niveau.

Samen met Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden en het Oranje Fonds zetten zich beiden in voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen. Met de steun aan het Corona Sociaal Herstelfonds – gericht op de armoedeproblematiek – werken zij al enkele jaren samen aan een Nederland waarin iedereen ertoe doet.

Sterkere lokale allianties

Zij richten zich met dit programma op het versterken van de lokale strategische samenwerking die is gericht op het bieden van een breed en laagdrempelig aanbod aan voorzieningen (samenwerkingen tussen formele en informele financiële hulpverleningsinstanties) aan mensen met (dreigende) armoede en schulden te ondersteunen. Bij de ondersteuning en begeleiding ligt het accent hierbij op het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.

Wie kunnen er meedoen?

Lokale allianties in heel Nederland kunnen zich aanmelden. Zij komen in aanmerking indien de organisatie optreedt als penvoerder namens de andere lokale samenwerkingspartners. Dat betekent ook dat in het geval van selectie en deelname jouw organisatie ook verantwoordelijk wordt voor de afhandeling van de toekenning namens het samenwerkingsverband. 

Wat je kan verwachten kan je lezen op: https://www.oranjefonds.nl/samen-sterker-tegen-armoede?utm_source=website&utm_medium=actiemailmo&utm_campaign=programma&utm_content=knop

Aanmelden

Aanmelden gaat via mijn.oranjefonds.nl en kan tot 10 januari 2023.

https://mijn.oranjefonds.nl/s/login/

Al het nieuws