Subsidieregeling isolatie Berkelland

Leefbaarheid

28 januari 2023

Subsidieregeling isolatie Berkelland

De Subsidieregeling Berkelland bespaart 2023-2026 is bedoeld voor isolerende maatregelen aan uw woning. De subsidie is eenmalig maximaal € 500 als de kosten € 1.500 of meer zijn. Zijn de kosten minder dan € 1.500? Dan krijgt u een derde van de kosten vergoed.

Voorwaarden

Let op

De werkzaamheden mogen niet voor 1 januari 2023 uitgevoerd zijn.

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

Burenbonus

Wilt u voor de ‘Burenbonus’ in aanmerking komen? Dan moeten 6 aanvragen uit de gemeente tegelijk worden ingediend (in een tijdspad van een week). Het hoeven niet 6 dezelfde maatregelen te zijn. Het subsidiebedrag is dan maximaal € 750. De minimale besteding moet € 2.250 zijn.
Onder buren verstaan we bij deze subsidieregeling mensen die in de gemeente Berkelland wonen. U hoeft dus niet letterlijk buren van elkaar te zijn. Als u in aanmerking wilt komen voor de burenbonus moet elke aanvrager de lijst met adresgegevens en handtekeningen meesturen. De eerste aanvrager stuurt het origineel mee, de overige aanvragers kunnen een kopie insturen.

Procedure

  1. U vult de digitale aanvraag in. U maakt hierbij gebruik van DigiD. Lukt het niet om een aanvraag digitaal in te dienen? Neem dan contact met ons op: 0545 250 250.
  2. Wij beoordelen de aanvraag. Is deze volledig dan nemen wij de aanvraag in behandeling en ontvangt u van ons een subsidiebesluit.
  3. U kunt met de werkzaamheden van de aangegeven maatregelen beginnen als de subsidie is toegekend.
  4. Na uitvoering van de werkzaamheden stuurt u het uitbetalingsformulier in. Op het formulier staat aangegeven welke informatie u moet verstrekken.
  5. Op basis van de verstrekte gegevens beoordelen wij of u in aanmerking komt voor de definitieve subsidie. U mag ervan uitgaan dat wij betalen als u de werkzaamheden volgens de voorwaarden heeft uitgevoerd. U ontvangt van ons een brief met daarin het besluit. Wij betalen de subsidie binnen 6 weken na dagtekening van de brief.

Advies nodig over isolerende maatregelen?

Heeft u hulp nodig bij het kiezen welke isolerende maatregel(en) het best passen bij uw woning, wensen en mogelijkheden? Dan kunt u terecht op de website van Agem of bel 0314 820 360.

Al het nieuws