Compensatie OZB 2024 voor Sport- en cultuurverenigingen en -organisaties

Cultuur

9 april 2024

Compensatie OZB 2024 voor Sport- en cultuurverenigingen en -organisaties

Gepubliceerd door de Gemeente Berkelland op 3 april 2024:

Berkellandse sport- en cultuurverenigingen en -organisaties met een eigen accommodatie worden in 2024 net als vorig jaar gecompenseerd voor de betaalde onroerendezaakbelasting (OZB). Er is in totaal 140.000 euro hiervoor beschikbaar.

Sport- en cultuurverenigingen en -organisaties die over een eigen accommodatie beschikken, zoals zwembaden, muziekverenigingen en musea, komen in aanmerking voor de subsidie. De subsidie bedraagt in principe 100% van de OZB-aanslag. Wanneer er meer aanvragen zijn dan dat er budget beschikbaar is, zal dit budget naar rato verdeeld worden onder de toegekende aanvragers.

Dien uw aanvraag in vóór 1 juni 2024 12.00 uur

Als uw OZB-aanslag vorig jaar gecompenseerd is, wordt u per brief geïnformeerd over de aanvraag in 2024. Let op: de subsidie wordt niet automatisch verstrekt, u moet de subsidie zelf aanvragen. Het digitale aanvraagformulier sluit op 1 juni 2024 om 12.00 uur.

Aanvraag met eHerkenning

De subsidieaanvraag kan via een digitaal formulier worden ingediend op www.gemeenteberkelland.nl/ozbcompensatie. Op de website kunt u er ook komen via: Direct regelen en informatie > Gemeentelijke belastingen, subsidies en leningen > Subsidies. De aanvraag doet u via eHerkenning. Mocht uw organisatie (nog) geen eHerkenning hebben, dan kunt u deze aanvragen via www.eherkenning.nl.

Al het nieuws