Uitnodiging bijeenkomst ‘Ontmoeten in Neede’ / locatieonderzoek

Sport & ontspanning

28 januari 2019

Project: Ontmoeten in Neede

Uitnodiging bijeenkomst ‘Ontmoeten in Neede’ / locatieonderzoek

Uitnodiging voor: Bijeenkomst 'Ontmoeten in Neede'
Datum: maandag 11 februari 2019
Start: 20.00 uur, Inloop: 19.30 uur
Locatie: Van Gellicumzaal (Assink), Julianastraat 12 A Neede

De Gemeenschapsraad Neede (GRN) onderzoekt in samenwerking met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland het gebruik van accommodaties/lokalen in Neede door verenigingen, groepen en organisaties. Zie ook eerdere berichten en de toelichting van het project op deze site. Wij hebben in november beheerders/eigenaren van accommodaties en in december/januari gebruikers van deze accommodaties benaderd voor het invullen van een enquête. Het doet ons plezier te kunnen melden dat we veel ingevulde enquêtes hebben mogen ontvangen. Ook hebben een aantal mensen aangegeven mee te willen denken over een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Geweldig!

Op 11 februari willen wij de eerste analyse van de enquêtes presenteren. Met elkaar bespreken of er nog andere ideeën leven. En een aanzet geven hoe verder te gaan. Wethouder Marijke van Haaren zal ook tijdens deze avond aanwezig zijn. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk accommodatiebeheerders/eigenaren en verenigingen, groepen en organisaties te benaderen. Maar het is altijd mogelijk dat we bijv. een vereniging vergeten zijn. Ook als u niet benaderd bent, maar wel gewoon belangstellend of misschien op zoek bent naar een accommodatie hopen wij van harte op deze avond te zien.

Regiegroep Ontmoeten in Neede

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is een bundeling van vier Gelderse organisaties: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Spectrum, Zorgbelang inclusief en Plattelandsjongeren Gelderland. De Alliantie wordt gefinancierd door de provincie Gelderland. Voor Ontmoeten in Neede werkt de GRN samen met de DKK en Spectrum.

Al het nieuws