Subsidie energiebesparing onder de aandacht!

Gemeenschapsraad

30 oktober 2022

Subsidie energiebesparing onder de aandacht!

Bij gemeente is tot eind van het jaar nog een subsidie beschikbaar zie: Buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers kunnen subsidie vragen voor concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing of duurzame energieopwekking op de project locatie.Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van € 10.000. De initiatiefnemers moeten ook minimaal 50% zelf investeren.

Zie website: https://www.gemeenteberkelland.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/subsidies/energiebesparing/

Al het nieuws