Subsidies

Leefbaarheid

1 september 2023

Subsidies

Als je in 2024 een evenement of kleinschalige activiteit wilt organiseren, kun je hiervoor subsidie aanvragen. De activiteit moet dan gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid in een plaats of buurtschap. Voor 1 oktober 2023 moet de aanvraag binnen zijn.

De beoordeling van de aanvraag vindt voor eind 2023 plaats aan de hand van de ‘subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten 2022’ en de daarbij behorende voorwaarden. Aanvragen die we na 1 oktober 2023 ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

Ook de grote jaarlijkse subsidieaanvragen over 2024 (de voormalige begrotingspostsubsidies) moeten voor 1 oktober 2023 worden ingediend. Ook deze aanvragen kun je via een online formulier op de website indienen.

Voor overige subsidieaanvragen zoals voor muziek, dorpsböke, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, sport en vormings- en ontwikkelingswerk geldt een andere indieningstermijn. Deze kunnen worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 maart 2024.

Subsidieaanvragen kun je indienen via de website van de gemeente. Je vindt alle subsidies op www.gemeenteberkelland.nl/subsidies.

Al het nieuws